Ang dating alpabetong filipino

Posted by / 25-Jul-2016 18:50

Ang makabagong alpabetong Filipino (o mas kilalá bílang alpabetong Filipino) ay ang alpabeto ng wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas at isa sa mga opisyal na wika ng bansa kasama ang Ingles.

Ito ay ginamit sa mga pamaaralang libro sa balarilang tinatawag na balarilà.

Mga katutubong salita mula sa mga dialekto ng bansa. Mga salitang banyaga na walang katumbas sa Filipino.

Nagsama rin ng ilang salita na nagtataglay ng titik Ň (enye),bagamat ito ay nasa loob ng salita.

Nililinang ng libro ang pagkilala at pagtanda ng mga titik at tunog kasama sa pagtanda ng mga patunog (sound-teller).

Sasanayin nito ang mga batang makinig, umawit, tumula at magkulay upang maging malawak ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat.

ang dating alpabetong filipino-81ang dating alpabetong filipino-48ang dating alpabetong filipino-72

Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita.

One thought on “ang dating alpabetong filipino”